Latest Posts

Obowiązki adwokata

Głównym zadaniem zawodu adwokata jest ochrona interesów klienta w prowadzonej sprawie z jego udziałem. Tak mówi Kodeks etyki adwokackiej. Ze względu, na, iż adwokat zawodem wolnym (nie może być zatrudniony u nikogo), w czasie wykonywalnych czynności zawodowych korzysta z pełnej…
Więcej

Jak zostać adwokatem?

Adwokat jest jednym z najbardziej trudnych i odpowiedzialnych zawodów. Dosłowne znaczenie słowa adwokat z łaciny znaczy „wzywać na pomoc”. Profesja ta to nie tylko bycie przedsiębiorcą, to swoista misja społeczna, która przekłada się na darmowe oraz regularne udzielanie pomocy prawnej,…
Więcej

Zawody prawnicze – poznaj je bliżej

Zawód prawnika jest szerokim pojęciem, by jednoznacznie je sklasyfikować. By zostać prawnikiem, pierwszym krokiem jest ukończenie pięcioletnich studiów magisterskich, po którym jesteśmy magistrem prawa. Dopiero aplikacja, czyli tzw. specjalizacja połączona ze wstępną praktyka ukierunkowuje dalszy charakter zawodu. Aplikacja to praktyka…
Więcej