Jakie obowiązki ma opiekun nad osobą ubezwłasnowolnioną?

kodeksu prawa cywilnego

Obowiązki opiekuna nad osobą ubezwłasnowolnioną

W myśl przepisów prawa osobą ubezwłasnowolnioną jest osoba dorosła lub małoletnia, która ukończyła 13 rok życia i nie pozostaje pod władzą rodzicielską. W takiej sytuacji w myśl kodeksu prawa cywilnego (z niemieckiego zivilrecht) sąd ustanawia jej opiekuna ustawowego. Z pewnością wielu z was zastanawia się, jakie obowiązki ciążą na takiej osobie, bo to, że ciążą, nie podlega chyba żadnym, nawet najmniejszym wątpliwościom. Zobaczmy w związku z tym, do czego na rzecz społeczeństwa i dobra swojego podpieczonego jest zobowiązany opiekun.

Piecza nad podopiecznym

Głównym obowiązkiem opiekuna wobec podopiecznego jest trzymanie nad nim pieczy, zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie go wobec osób trzecich. Do tych ostatnich zaliczymy między innymi dokonywanie czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli, ponieważ czynności prawne dokonywane przez osoby ubezwłasnowolnione są zwyczajnie nie ważne.

Stały nadzór

Na pewno nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że opiekun podlega nadzorowi kuratora, ale najważniejsze jest akurat to, że nadzór ten ma charakter stały. Dlatego też jest on zobowiązany do tego, aby uzyskać zgodę we wszystkich sprawach dotyczących ubezwłasnowolnionego lub też majątku osoby ubezwłasnowolnionej.

Za darmo czy też nie?

Przejdźmy teraz do aspektów czysto ekonomicznych, a więc tego, czy opiekun z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną może żądać jakiegoś wynagrodzenia. Jak się okazuje tak i może mieć ono charakter wynagrodzenia okresowego lub też pojedynczego. Jeżeli jest to możliwe, to pieniądze w takiej sytuacji są pobierane z majątku osoby ubezwłasnowolnionej. Jeśli natomiast nie dysponuje ona odpowiednim kapitałem, to płacone są ze środków publicznych. Poza tym opiekun może żądać zwrotu wydatków i nakładów związanych z opieką, ponieważ ich ponoszenie nie jest jego obowiązkiem.

Sprawozdania

Warto mieć na uwadze, że opiekun przynajmniej raz do roku, choć może mieć to miejsce częściej, musi składać do sądu sprawozdania z zakresu opieki na osobą ubezwłasnowolnioną oraz zarządu nad jego majątkiem. Jest to jak najbardziej niezbędna procedura, z której nie można się wywinąć. Jeśli nie będzie on dotrzymywał terminów wyznaczonych przez sąd, wówczas grozi mu kara nawet do 5 tysięcy złotych.

2 Komentarzy

  1. Diana

    Często opiekun jest tutaj traktowany, jakby tylko chciał wyciągnąć pieniądze z budżetu, a przecież tak nie jest.

  2. Emilia

    No różnie to można traktować. Na pewno nie każdy robi to z dobrej woli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *