Mediacja i arbitraż w 2016 roku

Mediacja

Z pewnością nie każdy z was zdaje sobie sprawę z tego, jakie zmiany zaszły w ustawie z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Otóż jak się okazuje zmiany te, wiele dobrego mogą dać przede wszystkim firmom, które toczą konkretny spór. Dzięki zmianom na pewno powinny obniżyć się koszty takich spraw. Dodajmy jeszcze, że przepisy w życie wchodzą wraz z pierwszym dniem stycznia 2016 roku. Warto odnotować, że zmiany te będą obejmować polubowne rozwiązanie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami w głównej mierze w ramach postępowań cywilnych.

Słabe wyniki

Trzeba przyznać, że wyniki zawierania porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami od roku 2005, a więc daty, kiedy został wprowadzony proces mediacji, są bardzo słabe i wynoszą poniżej 1% prowadzonych spraw. Należy mieć nadzieję, że zmienią to nowe przepisu ustawy. Na pewno obie strony będą miały większą wiedzę na temat rozwiązania sporu właśnie w drodze ugody. Poza tym należy zaznaczyć, że zgodzie z nowymi przepisami skierowanie stron do mediacji będzie możliwe na każdym etapie postępowania sądowego, a nie jak to miało miejsce dotychczas tylko raz w toku postępowania.

Wysłuchanie obu ze stron

Niemniej jednak nie są to rzecz jasna jedynie zmiany. Trzeba podkreślić, że od stycznia przed oficjalną sprawą sąd zbierze się wraz z obiema stronami na nieoficjalnym posiedzeniu i wysłucha obu stron, po czym określi, czy sprawa nadaje się do mediacji, czy też nie.

Kolejną zmianą jest nakaz dla stron, aby stawiały się na specjalnym spotkaniu informacyjnym, który będzie poświęcony właśnie tej metodzie rozwiązywania sporów. Odbędzie się to jeszcze przed wyznaczeniem pierwszej daty rozprawy.

Dłuższy czas na załatwienie sprawy

Nie bez znaczenia wydaje się też i to, że w ramach nowych przepisów czas na mediację zostanie wydłużony i będzie wynosił nie miesiąc, jak ma to miejsce obecnie, ale aż trzy. W związku z tym należy mieć nadzieję, że wyniki rozstrzygania sporów przez procedurę mediacji znacznie się polepszą.

3 Komentarzy

  1. Igor

    W sumie to chyba i dobrze, bo sprawy będą toczyły się szybciej, a i porozumień będzie o wiele więcej.

  2. Irek

    Trzeba poczekać. Na pewno będzie lepiej niż obecnie, ale nie jestem pewny, czy procent porozumień szybko podskoczy.

  3. Mateusz

    Ja akurat jestem o tym przekonany, choć zobaczymy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *