Obowiązki adwokata

Głównym zadaniem zawodu adwokata jest ochrona interesów klienta w prowadzonej sprawie z jego udziałem. Tak mówi Kodeks etyki adwokackiej. Ze względu, na, iż adwokat zawodem wolnym (nie może być zatrudniony u nikogo), w czasie wykonywalnych czynności zawodowych korzysta z pełnej swobody i niezależności. Osoba wykonująca ten zawód musi szczególnie zwracać uwagę, by nie przekroczyć granic należytego reprezentowania swojego klienta. Adwokat powinien wykonywać obowiązki według najlepszej woli w działaniu oraz uczciwości oraz sumienności W taki sposób działa adwokat Warszawa, dla którego człowiek i jego interesy są na pierwszym miejscu. Ten zawód jest bardzo odpowiedzialny, wymaga indywidualnego podejścia do człowieka i sprawy. Adwokat pełni funkcję swoistego opiekuna, przestrzegając jednocześnie zasad prawidłowego wykonywania obowiązków. Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby. Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta. Ponadto bycie adwokatem oznacza dochowywanie tajemnicy we wszystkich sprawach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem informacji. Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku. Dobry adwokat to człowiek o wielu pozytywnych cechach. To osoba stale czuwająca, która jest doradcą i przewodnikiem. Potencjalny klient powinien moc polegać na swoim adwokacie, powinien mu zaufać i wierzyć. Pomoc w kłopotach i nie tylko, to główne zadanie adwokata. To osoba posiadająca bardzo dużą wiedzę, zaufanie publiczne oraz poważanie. To zawód naznaczony misja i służbą. Trzeba ją wypełniać w pierwszej kolejności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *